“Natura zawsze wyraża się sama :
musisz tylko wiedzieć
 jak
ją zrozumieć 
i obserwować 
ją
z pokorą”

signature_zannini

Innowacja i etyka, poprzez szacunek dla natury i środowiska.
Nasza Historia

WSZYSTKO O HC GROUP

Najłatwiejszy sposób, aby poprawić swoje szczęście jest redukcja stresu a główną formą stresu w nowoczesnym życiu
jest zdrowie i odpowiednie finanse.

Mając to na uwadze, trzy lata temu stworzyliśmy nową firmę HAPPY.CO™, której zadaniem było dać szansę ludziom, aby być szczęśliwymi i pomóc im poprzez nasze produkty, zarówno w zdrowiu, jak i w rozwoju z etycznego punktu widzenia.
Rozpoczęcie nowej Firmy z  taką innowacją i w takim burzliwym momencie nie było łatwe, ale nasze korzenie były silne, a nasze oddziały gotowe do szybkiego wzrostu.
Dzisiaj mamy bardzo cienką strukturę i skuteczną grupę, w Lugano (Szwajcaria), aby odpowiedzieć w najlepszy sposób i w jak najkrótszym czasie na zmieniające się potrzeby i prośby ludzi na całym świecie. Elastyczność i reaktywność są celem wszystkich naszych relacji z klientem międzynarodowym  w celu zaspokojenia wszystkich naszych klientów i partnerów.

Nasze Liczby

MIĘDZYNARODOWA HC GROUP

Najprostszym sposobem, aby poprawić nasze szczęście jest zmniejszenie naszego stresu a główną formą stresu we współczesnym życiu jest zdrowie i powiązane z nim finanse.
Grupa HC chce się przyczynić do znalezienia najprostszego sposobu.

Partnerzy
Klienci
Wydarzenia
Państwa

Chcemy być:

  • Firmą referencyjną MLM w obszarze zdrowia naturalnego w ciągu najbliższych 5 -10 lat;
  • Firmą, która chce zdobyć zaufanie i wierność wszystkich swoich konsumentów;
  • Grupą stale ukierunkowaną na przyszłość;
  • Wyjątkowym zespołem do pracy i współpracy.

Głównym celem naszej Firmy jest pomóc ludziom w odnalezieniu ich własnej drogi do szczęścia, do przeżywania życia we właściwy sposób, poprzez ponowne odkrycie naturalnego zdrowia.

Nasze Referencje

HC GROUP NA RYNKU

Zauważono fantastyczny sukces koncepcji i produktów HC Group, zarówno wśród profesjonalistów jak i klientów z bardzo wysokim wskaźnikiem poziomu wierności któremukolwiek z produktów HC. To czas, aby dołączyć do nas.

Możemy to urzeczywistnić, wraz z przyjaciółmi
HC ™, poprzez:

1.

Rozwój i rozpowszechnianie, zarówno pod względem naukowym i geograficznym, produktów Celloergy™ i HC™ począwszy od całej Europy, USA, a następnie rozpowszechnić się na pozostałych kontynentach.

2.

Nieustanne innowacje produktów HC™ jako naturalnych narzędzi dostępnych dla wszystkich i dla każdego.

3.

Ciągły rozwój i utrzymanie etyki, jakości i bezpieczeństwa wartości produktów HC™ i całego projektu Grupy HC™, już gwarantowane przez całą Firmę i przez każdego przyjaciela HC™.

4.

Zaangażowanie i udział wszystkich przyjaciół HC™ w programach charytatywnych HC™ na całym świecie, poprzez finansowanie i / lub realizację określonych darowizn Grupy HC.
Jeśli podzielasz te wartości, jesteś już szczęśliwym przyjacielem!

It’s time to be happy !